Zapis do newslettera

INFORMACJA DOTYCZĄCA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną sporządzenia poniższej informacji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), a zwłaszcza artykuł 13 RODO.

 1. Podawane przez Ciebie informacje w formularzu newslettera (np. e-mail) są albo mogą być danymi osobowymi;
 2. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest MYC ASTEX ŁODZIE IWONA SONNENFELD-SMOLIŃSKA (NIP: 5251424378, REGON: 140135378), ul. Kolejowa 58, 05-220 Zielonka, info@astex.pl  (dalej jako: „Administrator”, „Astex”);
 3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe - tylko wtedy gdy sam podasz je nam dobrowolnie wypełniając formularz newslettera i w zakresie tych danych które nam podasz;
 4. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że nie masz obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że skorzystanie z newslettera wymaga podania adresu e-mail. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane za Twoją zgodą na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO) i celem realizacji umowy/usługi newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty:
  1. dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, w tym w celu obsługi portalu astex.pl;
  2. świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Astex;
  3. świadczące usługi realizacji usługi newslettera;

  – na mocy stosownych porozumień, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych;

 7. Twoje dane będą przechowywane do zakończenia realizacji usługi newslettera albo wycofania zgody (w zależności od tego które zdarzenie nastąpi najpóźniej). Niezależnie od tego, Administrator może przechowywać dane przez dłuższy okres gdy wynika to obowiązku nałożonego na Administratora oraz z przepisów RODO;
 8. Masz prawo: (1) dostępu do treści swoich danych, (2) ich sprostowania, (3) ich usunięcia, (4) ograniczenia ich przetwarzania, (5) przenoszenia danych. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi na adres e-mail: info@astex.pl;
 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić się do Astex mailowo na adres info@astex.pl z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, jeżeli sądzisz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych