Dane osobowe

INFORMACJA DOTYCZĄCA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dbamy o Twoje dane osobowe. Dowiedz się jak to robimy, jakie uprawnienia Ci przysługują, z kim możesz kontaktować się w sprawie Twoich danych osobowych.

Podstawą prawną sporządzenia poniższej informacji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), a zwłaszcza artykuł 13 RODO.

 1. Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Być może trafiłeś na niniejszą podstronę ze strony Internetowej astex.pl, a być może z wiadomości e-mail. Jeśli zatem masz wątpliwości czy niniejsza informacja wyczerpuje odpowiedź na pytanie dotyczące Twoich danych  - zawsze możesz skontaktować się z Administratorem kierując zapytanie na wskazane poniżej dane. Najprostszą formą kontaktu z Administratorem jest wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@astex.pl albo skorzystanie z formularza kontaktowego (http://astex.pl/pl/informacje/kontakt);
 2. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest firma MYC ASTEX ŁODZIE IWONA SONNENFELD-SMOLIŃSKA (NIP: 5251424378, REGON: 140135378), ul. Kolejowa 58, 05-220  Zielonka  info@astex.pl  (dalej jako: „Administrator”, „Astex”), chyba że w konkretnym przypadku pozyskiwania Twoich danych podano inną informację w tymże zakresie – np. podano dane współadministratora;
 3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe - tylko wtedy gdy sam podasz je nam dobrowolnie, w celu:
  1. prowadzenia korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których korzysta Administrator (np. info@astex.pl i innych) – w zakresie bieżącego kontaktu, informacji o produktach, udzielania odpowiedzi na zapytania w tym w sprawie pomocy technicznej, sprzedaży produktów oferowanych przez Astex. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy i/lub prowadzenie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. świadczenia usługi newslettera i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Zakres przetwarzanych danych zależy od ww. celu oraz tego jakie dane nam przekazałeś. Dla przykładu – w ramach formularza kontaktowego przetwarzane dane to imię i nazwisko; e-mail; telefon; ewentualne dane w załączniku treści wiadomości. Dane osobowe przetwarzane przy korespondencji e-mail obejmują te dane które nam dobrowolnie podasz (np. imię i nazwisko; nr telefonu; e-mail). Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
 5. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że nie masz obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z konkretnej usługi (np. formularza kontaktowego, newslettera, zapytania o produkt) może być niemożliwe. W szczególności dotyczy to niezbędnych danych dla formularza kontaktowego I formularza w celu zapytania o cenę produktu zaznaczonych gwiazdką (*);
 6. W zależności od tego jakie dane udostępniłeś Administratorowi i z jakich usług korzystasz odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty:
  1. dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, w tym w celu obsługi portalu astex.pl;
  2. świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
  3. świadczące dla Administratora usługi, prawne, kadrowe, księgowe, pocztowe, IT,
   – na mocy stosownych porozumień, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych;
 7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres który Administrator podaje każdorazowo przy pozyskiwaniu danych, a przypadku braku podania tego okresu -  przez okres niezbędny dla wykonania umowy, realizacji usługi albo zamówienia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Jeżeli podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda – wówczas dane nie będą przechowywane po wycofaniu tej zgody, poza przypadkami szczególnymi wskazanymi w RODO. Administrator może bowiem przechowywać dane przez dłuższy okres gdy wynika to obowiązku nałożonego na Administratora;
 8. Masz prawo: (1) dostępu do treści swoich danych, (2) ich sprostowania, (3) ich usunięcia, (4) ograniczenia ich przetwarzania, (5) przenoszenia danych. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi na adres e-mail: info@astex.pl.
 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić się do Astex mailowo na adres info@astex.pl z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, jeżeli sądzisz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.